ผลลัพธ์โปรแกรม
result clear
result clear result clear
บันทึกผลลัพธ์
1sicbo 1
2sicbo 2
3sicbo 3
4sicbo 4
5sicbo 5
6sicbo 6
ถูก 0 ผิด 0 สถิติ ถูก - ผิด